BILASPUR, HIMACHAL PARDESH, 174001
 
Toppers class 9  

Class 9th

Section A

S.No

Student Name

Father Name

Percentage

1

Shivanshi

Munish Sharma

98.00%

2

Gauri Chandel

Surjeet Chandel

95.00%

3

Avni

Ashish Kapil

92.20%

4

Palak Sharma

Sanjay Kumar

92.20%

5

Sonam Thakur

Sohan Singh

92.20%

6

Sakshi Thakur

Anil Kumar Thakur

92.20%

7

Rajat Chandel

Dinesh Chand

90.20%

 

Section B

S.No

Student Name

Father Name

Percentage

1

Shivansh Thakur

Amarjeet Kumar

97.80%

2

Bhuvanyu Malhotra

Hitesh Kumar

94.80%

3

Rohit Raj Mishra

Dilip Kumar Mishra

94.60%

4

Aayushi Uppal

Shiv Kumar

94.20%

5

Dhruv Thakur

Sarpal Singh Thakur

93.80%

6

Aarushi Vashishth

Rajesh Vashishth

92.60%

7

Tejasv Gautam

Subhash Gautam

92.40%

8

Nilaksh Yadav

Rakesh Kumar Yadav

90.00%

9

Vyshnavi sharma

Man Mohan

90.00%

10

Vansh Sharma

Surender

89.80%

 

Contact Us ↓
 
DAV Sr. Sec. Public School, Bilaspur
Near Dc Residence, Changer Sector
Bilaspur, Himachal Pardesh, 174001
Email :- davblp2008@rediffmail.com
Location Map ↓