BILASPUR, HIMACHAL PARDESH, 174001
 
Toppers class 8  

Class 8th

Section A

S.No

Student Name

Father Name

Percentage

1

Keerti

Rajesh Kumar

97.14%

2

Tanish Chopra

Rajesh Chopra

96.29%

3

Aadya Sharma

Sanjay Sharma

95.71%

4

Vedansh Thakur

Gopal Thakur

94.71%

5

Akshat Gsutsm

Amit kumar

94.14%

6

Piyush Sankhyan

Dinesh Sankhyan

92.14%

7

Ankita

Sanjay Kumar

91.13%

8

Aditi Singh

Sita Ram Sharma

90.29%

9

Vanshika Jamwal

Sukh Dev Jamwal

90.29%

10

Aakriti Gupta

Anshul Gupta

90.14%

11

Shreya Thakur

Lal Singh Thakur

89.86%

 

Section B

S.No

Student Name

Father Name

Percentage

1

Ojaswini Jaswal

Naval Kumar

96.86%

2

Alka Sharma

Ashwini Kumar

95.57%

3

Savani Sharma

Sanjeev Kumar Sharma

92.43%

4

Shivank Garg

Mahender Kumar

92.00%

5

Vaibhav Vashisth

Rakesh Chand

91.86%

6

Abhinav Kaundal

Vinod kumar

91.57%

7

Jayin Jasrotia

Deepak Jasrotia

89.86%

 

Contact Us ↓
 
DAV Sr. Sec. Public School, Bilaspur
Near Dc Residence, Changer Sector
Bilaspur, Himachal Pardesh, 174001
Email :- davblp2008@rediffmail.com
Location Map ↓